Ziua internaţională a romilor

 

Pe 8 aprilie se sărbătoreşte Ziua internaţională a romilor, o dată aleasă după organizarea primului Congres al romilor de pretutindeni, care s-a desfăşurat la Londra în 1971.

Steag

Roata cu spiţe „chakra“ a fost adoptată atunci ca simbol al etniei romani. Tot atunci a fost adoptat, ca Imn internaţional al romilor, cântecul „Gelem, gelem”. În versiunea de atunci, cântecul era al cântăreţei şi actriţei Olivera Vuco, din cunoscutul film iugoslav al anilor ’60 „Am întâlnit şi ţigani fericiţi“.

 

Tot în 1971 a fost adoptat şi steagul internaţional al romilor. Steagul are jumătatea de jos verde – simbol al câmpurilor înverzite şi jumătatea de sus albastră – simbol al cerului senin. La mijlocul steagului este o roată, care simbolizează soarta şi nomadismul tradiţional, în relaţie cu spaţiul originar, al Indiei.

 

De atunci, au avut loc mai multe congrese mondiale ale romilor, având ca scop standardizarea limbii romani, obținerea de compensații pentru suferințele din al doilea război mondial, imbunătățirea situației educaționale, revendicarea drepturilor civile ale romilor, păstrarea culturii și limbii romani.

 

 

 

 Romii din România

Minoritatea romă din România (romi uneori scris și rromi, cunoscuți popular și ca țigani  roma – în limba romani) constituie unul dintre grupurile etnice minoritare cele mai mari din România

Primul document care atestă o prezență țigănească pe pământ românesc este actul emis în 1385, de Domnul Țării Românești, Dan I, prin care acesta dăruiește Manastirii Tismana un domeniu, pe care trăiesc și 40 de sălașe de țigani robi.

 

 

 

De când se aflau țiganii în Țara Românească?

Nicolae Iorga era convins că veniseră odată cu invazia mongolilor din 1241-1242. După ce tătarii s-au retras, țiganii au rămas ca robi, in curțile boierești sau pe domeniile mânăstiresti.

 

 

 

Robia în țările române se referă cu precădere la situația persoanelor de etnie romă, aflați în stare de robie pe teritoriul Principatelor Române.Robia este desființată la jumătatea secolului al XIX-lea, ca o consecință a campaniei purtate de tinerii revoluționari care au adoptat ideile liberale ale iluminismului.

 

 

În februarie 1856 se elibera ultima categorie de robi din Ţara Românească, cea a ţiganilor aflaţi în proprietatea particularilor, prin ”Legiuirea pentru emanciparea tuturor ţiganilor din Principatul Ţării Româneşti”. Cu doar câteva luni înainte de această dată o lege similară se dăduse şi în Moldova.

Robia romilor a fost desfiinţată în Moldova la 23 decembrie 1855 de domnitorul Gri­gore Ghica Vodă, iar la 20 februarie 1856 domnitorul Barbu Ştirbei a decretat dez­robirea romilor în Ţara Ro­mânească.

E cunoscut faptul că boierii români practicau ius pri­mae noctis, un „privilegiu prin care se permitea ca atunci când avea loc pe moşie o nuntă ţigănească, bo­ierul să aibă dreptul de a se culca primul cu mireasa, înaintea mirelui, în noap­tea nunţii.

 

 

 

 

 Holocaustul romilor. Situația din România

In noiembrie 1940, Ministerul de Interne, la recomandarea Ministerului Sănătății, interzisese ţiganilor “nomazi” deplasarea, pe motivul că transmit tifos. Anul următor, un recensamânt secret număra 208.700 de ţigani, despre care se spunea ca ar contamina “rasa românească”.

Russland, zerlumpte Sinti und Roma-Kinder im Schlamm

Deportarea  ţiganilor

S-a inceput prin confiscarea bunurilor,prin Centrul national de românizare. Apoi s-au rationalizat alimentel,e iar ţiganii “amorali” au fost expediati la munci publice in Transnistria. Ţiganii “nomazi” au fost primii atinsi de persecutii.

Presedintele Consiliului de Ministri a ordonat deportarea lor in Transnistria, pe șatre. O altă categorie, “semi-nomazii”, au fost si ei selectati pentru deportare.

Decesul prin inanitie nu era rar, distributia alimentara fiind insuficienta. Tifosul i-a atins pe mii dintre deportati. In timpul iernii 1942 – 1943, 3-4.000 de ţigani au murit de tifos

Comisia română care a studiat victimele Holocaustului a estimat că circa 36.000 ţigani ar fi murit in Transnistria, dar alte estimari propun o cifră cu mult mai mare.

 

 

 

 Meseriile romilor:

 

Geambaşii
Ocupaţie: Comerţul cu cai.
Specific: Au fost şi rămân specialişti în „întinerirea“ şi vindecarea cailor.

Vătraşii
Ocupaţie: Diverse munci pe lângă curţile boiereşti sau mănăstiri; agricultura.
Istoric: Ţiganii de „vatră“ au fost legaţi de pământ dinainte de dezrobire şi de reforma agrară din 1864. După emancipare, mulţi ţigani fără meserie şi fără lot au intrat în familia vătraşilor.
Specific: Romii „de vatră“ şi-au pierdut primii modul de viaţă tradiţional şi limba.

Lăutarii
Ocupaţie: Muzica.
Istoric: Lăutarii sunt un neam desprins din vătraşi pe la mijlocul secolului al XX-lea.
Specific: Lăutarii din mediul rural cântau la sărbători şi erau agricultori zi de zi. La oraş, erau mai specializaţi şi trăiau mai uşor. Unii dintre cei mai talentaţi au ajuns artişti consacraţi.

Rudarii
Ocupaţie: Căutarea şi prelucrarea aurului, a lemnului moale şi culesul fructelor de pădure.
Istoric: De pe la sfârşitul secolului al XVIII-lea, când găsirea aurului a devenit tot mai anevoioasă, s-au
dedicat prelucrării lemnului.
Specific: Rudarii sunt descendenţii străvechilor aurari din India. Sunt cunoscuţi şi sub denumirile de
băieşi, lingurari, blidari.
Cocalarii
Ocupaţie: Fabricau obiecte din oase de animale (piepteni, mânere, ornamente etc.)
Istoric: După ce, odată cu industrializarea, produsele lor n-au mai avut căutare, majoritatea cocalarilor
s-au orientat, devenind în special gunoieri sau negustori de fulgi şi vase de bucătărie.
Specific: Cocalarii sunt cel mai probabil urmaşii prelucrătorilor de fildeş din India.

Spoitorii
Ocupaţie: Spoirea (cositorirea) de vase; cerşitul.
Istoric: După colectivizarea forţată începută în anii ‘50, cei mai mulţi au devenit agricultori.
Specific: Sunt urmaşii romilor veniţi din Turcia.
Erau printre cei mai săraci ţigani; călătoreau în căruţe cu coviltir, trase de bivoliţe.

Florarii
Ocupaţie: Comerţul cu flori.
Istoric: Sunt un neam relativ nou, care a apărut şi s-a dezvoltat rapid în perioada interbelică.
Specific: |n prezent, florarii sunt cea mai omogenă categorie de romi, relativ bogată.

Fierarii
Ocupaţie: Confecţionarea de unelte şi obiecte din fier.
Istoric: Au deţinut monopolul prelucrării fierului în tot Evul Mediu. În secolul al XX-lea, mulţi au devenit
agricultori sau muncitori în industrie. După ’89, puţinii fierari rămaşi la sate lucrează iar căruţe şi unelte.
Specific: Au fost înstăriţi, printre primii sedentarizaţi, dar şi printre primii care şi-au pierdut limba.

Căldărarii
Ocupaţie: Confecţionarea de căldări, tigăi, oale, alambicuri etc. din tablă de aramă şi din aluminiu.
Istoric: De la începuturi au trăit în corturi, călătorind în căruţe colorate. Mulţi şi-au păstrat stilul tradiţional de viaţă până foarte recent. Au fost sedentarizaţi ultimii.
Specific: La căldărari se păstrează poziţia de bulibaşă (şef) şi practica judecării (kris) de către
bătrâni ai comunităţii.

Gaborii
Ocupaţie: Comerţ, tinichigerie, profesii moderne.
Istoric: Sunt romi ardeleni, care şi-au luat numele după proprietarul moşiei unde au lucrat.
Specific: Bărbaţii îşi poartă cu mândrie celebrele pălării negre. Nu este un neam cu o meserie anume.

Argintarii
Ocupaţie: Confecţionarea de podoabe.
Istoric: Excelenţi meseriaşi, au reprezentat o elită a neamurilor ţigăneşti. În prezent mai sunt foarte puţini în Teleorman, Bucureşti, Ialomiţa şi Tulcea.
Specific: În cadrul comunităţii se practică încă judecata şi căsătoria tradiţionale.

Ursarii
Ocupaţie: Dresau urşi.
Istoric: Strămoşii lor au fost magicieni, dresori, saltimbanci etc. În Evul Mediu, colindau satele şi
oraşele cu ursul, câştigându-şi traiul. După ce meşteşugul a dispărut, la începutul secolului trecut, ursarii au învăţat din meseriile altor neamuri.
Specific: După sedentarizare, s-au aşezat în grupuri relativ compacte, păstrându-şi limba şi tradiţiile.

 

 

 

 

Cronologie a prezenței romilor în Europa

1000 – Țiganii ajung în Imperiul Bizantin.

1300 – Intrarea țiganilor în Europa.

1400 – Sunt menționați în Bulgaria “în numar mare”.

1417 – Regele Sigismund al Ungariei emite un ordin de libera trecere pentru nomazii țigani.

1427 – Ajung la portile Parisului.

1445 – Domnitorul Vlad Țepeș aduce înȚara Românească 12.000 de oameni – despre care se spunea ca “arată ca niște egipteni”.

1471 – Ștefan  cel  Mare aduce în Moldova 17.000 de țigani. În Elveția se dau primele legi antițiganesti.

1476  – Regele  Matthias al Slovaciei le oferă, prin decret, liberă trecere.

1482 – Brandenburg-ul emite primele legi împotriva lor.

1492 – Apar legi antițiganesti în Spania.

1496 – Parlamentele din Landau si Freiburg îi declară pe țigani trădători ai creștinătății, spioni turci și aducători de ciumă.

 

1498- Patru țigani îl însoțesc pe Cristofor Columb în cea de-a treia călătorie în America.

 

1504 – Ludovic al Xll-lea îi gonește din Franța.

1525 – În Olanda, “egiptenii” sunt somați să părăsească țara în două zile.

1530 – În Anglia este introdusă prima lege de izgonire a țiganilor.

1541 – Țiganii din Praga sunt acuzați de incendierea orașului.

1568 – Papa Pius al V-lea ordona expulzarea țiganilor de pe domeniile Bisericii Romano-Catolice.

1600 – Legislația spaniola permite populației sa se constituie în grupări armate care sa-i vâneze pe țigani.

1650 – Au loc ultimele execuții ale țiganilor în Anglia. Pedeapsa este înlocuită cu deportarea în America.

1685 – Portugalia deportează țiganii în Brazilia.

1717 – În Spania sunt  desemnate 41 de localitati în care este permisa așezarea țiganilor.

1733 – Împărăteasa Anna a Rusiei le cere țiganilor sa devina sedentari.

1749 – În Spania se constituie tribunale ad hoc pentru împărțirea țiganilor în “răi” si “buni”.

1753 – Stefan Valy, un student ungur, descoperă originea Punjabi a limbii romani.

1761-  Maria Tereza dă primele legi privind sedentarizarea țiganilor.

1782 – Jozef al ll-lea al Ungariei acceptă școlarizarea țiganilor si participarea lor la serviciul religios.

1803 – Napoleon interzice dreptul de rezidenta al țiganilor în Franța.

1816 – John Hoyland scrie prima lucrare importantă în favoarea țiganilor din Anglia, dar este începută și deportarea lor în Australia.

1844 si 1847 – Bisericile Moldovei și Valahiei își elibereaza robii.

1856 – Robia   este abolita în Principatele Române. Anul marchează începutul unei mari migrații spre vest.

1864 – Domnitorul Alexandru Ioan Cuza recunoaște libertatea totală a țiganilor din Principatele Unite.

1870 – Cancelarul Otto von Bismarck dă o circulară prin care interzice intrarea țiganilor în Germania.

1885 – Statele Unite ale Americii îi forțează pe țigani să se întoarcă în Europa.

1904 – Parlamentul Prusiei reglementează deplasarea si modul de viață ale țiganilor.

1909 – Are loc, în Ungaria, conferința pentru politica fața de țigani.

1912 – Guvernul francez introduce obligativitatea “carnetului antropo-metric” pentru toți țiganii.

1925 – Se înființează Asociația scriitorilor sovietici țigani.

1938  – Între 12 si 18 iunie, sute de țigani din Germania si Austria sunt prinși, bătuți si închiși.

1939  – Se formează în Grecia Asociația Culturala Panelenica a țiganilor greci.

1952 – Ia naștere Biserica evanghelica ațiganilor din Franța si Marea Britanie.

1958 – Cehoslovacia interzice prin lege nomadismul.

1967 – Ia ființă Asociația țiganilor din Finlanda.

1971 – Delegați din 14 țari participă la primul Congres Mondial al Țiganilor, desfășurat în Anglia.

1972 – Uniunea Internațională a Țiganilor devine  membră a Consiliului Europei.

1979 – Uniunea Internațională a Țiganilor devine membră cu statut consultativ în cadrul UNESCO.

1985 – Phralilpe (Frăția)  prima organizație a țiganilor, aprobată oficial  se constituie în România.

1986 – Uniunea Internațională a Țiganilor devine membră a UNICEF.

1997 – Ceferino Jimenez Malla este primul rom canonizat din istoria Bisericii catolice.

 

Author: Claudia Zidaru

Share This Post On
468 ad

Submit a Comment